• Hjem >
  • Informasjon om Omvendt Adventskalender

Informasjon om Omvendt Adventskalender

Omvendt adventskalender er en innsamlingskampanje med et pedagogisk undervisningsopplegg knyttet til kompetansemål. I år går reisen til Peru hvor vi blir kjent med to urfolksbarn, Marco og Cristina. På film viser de hverdagen sin med de gleder og utfordringer som ligger i å være urfolksbarn i Peru i dag.

Kalenderen blir tilgjengelig på Hei Verden sine internettsider, og en ny luke vil bli åpnet hver skoledag i desember. Episodene har tilhørende oppgaver og spørsmål til klassesamtale som er nivådifferensierte for 1. til 10.klasse. Lærerveiledning blir tilsendt fortløpende per mail etter 13. November.

Fokus på å gi i stedet for å få

Hvert år melder skolene tilbake til oss at elevene synes det er gøy å gi noe til andre i en førjulstid hvor det er mye fokus på gaver. Det finnes mange kreative måter å gjennomføre innsamling, her er noen tips:

-       Jobbe hjemme
-       Arrangere loppemarked
-       Pante flasker i nabolaget
-       Bake julekaker og lodde ut
-       Lage kafé i klasserommet/skole
-       Lage julekonsert for familie og venner med inngangspenger
-       Sitte barnevakt
-       Bilvask, sykkelvask o.l.
-       Klassejogging med startkontigent eller sponsing per runde
-       Flere elever har også gitt penger fra tannfeen til innsamlingen :)

Prosjektet i Peru

 Hei Verdens prosjekt i Peru konsentrerer seg om å gi tospråkelig undervisning til urfolksbarn da de har et eget morsmål som skiller seg fra det største offentlige språket i Peru, nemlig spansk. Hei Verden jobber for at urfolksbarn skal få gå på en god skole med dyktige lærere som tilpasser undervisningen til dem. Dersom urfolksbarna får en god utdanning får de også muligheten til å komme seg ut av livet i fattigdom.  

Med hjelp fra elever i Norge gjennom Omvendt Adventskalender skal blant annet flere lærere få kurs i hvordan de kan undervise tospråklige elever. De innsamlede midlene vil også bli brukt til å skaffe lærebøker og undervisningsmateriell som er tilpasset urfolksbarnas språk.