Om oss

Hei Verden er en skolerettet informasjons- og bistandsorganisasjon som er livsynsnøytral og politisk uavhengig, med verdigrunnlag i FNs barne- og menneskerettighetskonvensjoner.

Vår visjon er skole for ALLE barn.

Hei Verdens formål er tredelt:

  • Bidra til at flere barn i Sør får grunnutdanning av god kvalitet
  • Bidra til at norske skoleelever får kunnskap om globale forskjeller
  • Bidra til økt engasjement for solidaritetsaksjoner på norske skoler

Hei Verden ble stiftet i 1973 av engasjerte skolefolk i Haugesund og Stavanger. Fram til 2000 var organisasjonen kjent under navnet Skolenes U-landsaksjon. Siden starten har organisasjonen støttet utviklingsprosjekt i mer enn 23 land.

Hei Verdens arbeid drives med midler innsamlet i grunnskoler rundt om i Norge. Vi får også støtte fra Norad, støttemedlemmer og gaver fra næringsliv og øvrige støttespillere.

Kontaktinformasjon

Hei Verden
Støperigata 38 (2.etasje)
4014 Stavanger

Tlf.: 51 88 55 00
Faks: 51 88 55 01

E-post: post@heiverden.no

Bankgiro: 3230.09.51677
Organisasjonsnr.: 971 518 421

Staben

Christine Midbøe
Daglig leder
51 88 55 08
97 17 94 24
christine@heiverden.no


Ivar Munthe
Prosjektansvarlig
51 88 55 09
ivar@heiverden.no


Erlend Aano
Kommunikasjonsansvarlig
51 88 55 07
99 15 46 36
erlend@heiverden.no


Hanne Siri Idsøe
Global undervisning
51 88 55 06
hannesiri@heiverden.no


Styret

Ingrid Flesland Standal (styreleder)
Inspektør, Dysjaland skole

Ellen Vea Rosnes (nestleder)
Førsteamanuensis ved VID

Eli Gundersen
Veileder i utdanningsdirektoratet og seniorrådgiver i Stavanger kommune. 

Eva Næsheim 
Advokat ved kommuneadvokatens kontor

Hallgeir Langeland
Lærer, Austbø skole

Elisabeth Krey Jenssen
Prosjekt- og kommunikasjonsansvarlig i Nordic Edge Expo

Kjetil Rio-Bergsvåg
Administrasjonssjef i Must

Vara:

Ingerid Ueland Wister
Avdelingsleder, Godeset skole

Ingrid Vikse
Avdelingsleder, EMbo, Stavanger kommune

Hilde Østerli Meling
Lærer, Tastarustå skole

Logo

Hei Verden har en rund logo og en skriftlogo.Hei Verdens logo (både gul og hvit) i RGB versjon og .png format i to forskjellige størrelser. Dersom dere tenger CMYK-versjon eller .ai format, ta kontakt så sender vi den (post@heiverden.no)

Last ned:

Rund logo, orginal: 200px eller 400px

Rund logo, negativ: 200px eller 400px

Skriftlogo, orginal: 200px eller 600px

Skriftlogo, negativ: 200px eller 600px