• Hjem >
  • Bli med på workshop for lærere!

Bli med på workshop for lærere!

Hva tenker elevene om vår flerkulturelle verden og hvordan bruke aktiviteter, bilder og musikk til å utfordre stereotypier og fordommer?

- Enhver muslim er en potensiell terrorist!

- Alle afrikanere er fattige!

Som lærere vil vi møte elevers fordommer og stereotype forestillinger. Elevene vokser opp i en flerkulturell verden i rask endring, og vi må gi elevene ferdigheter til å delta aktivt i eget samfunn, nysgjerrighet på verden rundt dem, respekt for mangfold, og tro på at de selv kan gjøre en forskjell.

Deltakerne på denne workshopen vil gjennom bruk av bilder, diskusjoner, musikk og morsomme aktiviteter lære en rekke strategier for hvordan få elever til å utfordre egne fordommer om verden og andre mennesker, samt å få elevene til å verdsette mangfold, både lokalt og globalt.

Deltakerne vil også få kunnskap om praktiske verktøy for å evaluere holdningsendring, utviklet av Reading International Solidarity Centre. Finn ut hva elevene tenker og mener om en rekke lokale og globale spørsmål, hvordan du kan måle læringseffekt – og bruk dette i din egen skolehverdag.

Liz Allum fra Reading International Solidarity Centre (RISC) holder kurset.

RISC er en ledende organisasjon innen global utdanning i Storbritannia og tilbyr lærerkurs i tema som kulturforskjeller, bærekraftig utvikling og menneskerettigheter. Allum jobber også med opplæring i filosofi for barn, med mål om å utvikle kritisk tenkning i klasserommet.

NB! Kurset vil foregå på engelsk, men er tilrettelagt for norsktalende deltakere.

Program:

12.00Velkommen - og vær så god forsyn dere!

12.10 Introduksjon - ”Globale borgere”

12.40 Workshop - Aktiviteter for å finne ut hva elever tenker om verden og sitt eget samfunn.

13.25 Pause

13:35 Workshop - Aktiviteter for å utfordre fordommer og stereotype forestillinger.

14.20 Pause

14.30 Erfaringsutveksling - fra skoleaksjoner på norske skoler. Hva fungerer og hva fungerer ikke så godt? Hvordan bruke Hei Verdens undervisningsmateriell i forbindelse med skoleaksjonen?

15.00 Vel hjem!

Seminaret er gratis og det blir serverer lunsj. Hver skole kan sende opp til 3 deltakere.

Påmelding eller spørsmål: post@heiverden.no eller 51885500 innen torsdag 10. sept.

Last ned

Last ned invitasjon

Last ned