• Hjem >
  • Vellykket elevseminar

Vellykket elevseminar

Hei Verdens elevseminar var spekket av spennende innledere, filmer og aktiviteter. Her får du en liten smakebit på hva elevene jobbet med, linker til de ulike filmene og bilder av elevene 'in action'.

Sweatshop - dødelig mote

Seminaret ble startet med et pangskudd da vi så Aftenposten-serien "Sweatshop - dødelig mote", etterfulgt av et engasjerende foredrag av Frida Ottesen (bildet til venstre) som var med i filmen. Frida fortalte om sine egne erfaringer fra Kambodsja og oppfordret elevene til å engasjere seg for å få en mer rettferdig klesindustri.

Serien er sett av over 1,5 million mennesker, er oversatt til spansk, portugisisk og engelsk, og er nå nominert til Gullruten.

Formålet med å ha "Sweatshop" på Hei Verdens elevseminar var for å vise et eksempel på hvordan våre levesett i Norge fører til fattigdom i fattige land. Samtidig for å gi elevene et levende eksempel på at det er mulig å være med på å endre nettopp disse strukturene.

Her kan du se hele serien:


Hei Verden har nylig startet samarbeid med Bangladesh, her er klesindustriproblematikken veldig aktuell. For å lære mer og finne forslag til oppgaver og reflesjonsspørsmå til temaet, se herLast ned T-skjorten som illustrerer hvem som tjener hva i klesindustrien her.

Utdanning for utvikling

Videre på programmet stod "Utdanning for utvikling". Her holdt Ivar fra Hei Verden et spennende foredrag om hvorfor nettopp utdanning er viktig for å få utvikling. Her brukte han mange eksempler fra prosjektene våre.

a.) Det står i menneskerettighetene at alle har rett på utdanning, og at den skal være obligatorisk og gratis.

b.) Det står i barnekonvensjonen at alle barn har rett til å gå på skole, at skolen skal være gratis og at alle barn skal lære om respekt for menneskerettigheter og barns rettigheter. De skal lære gode holdninger om fred og om å ha respekt for hverandre.

c.) Ingen sanksjoner for land som bryter disse rettighetene.

d.) Fattigdom er hovedgrunnen til at mange barn ikke får gått på skolen. Mange foreldre trenger at barna deres jobber og tjener penger i stedet for å gå på skolen. Mange land har ikke kapasitet til å sende alle barna i landet på skolen.

e.) Dårlig kvalitet på skolen for dem som lever i fattigdom. Mange steder har staten opprettet skoler for alle, men de offentlige skolene, som er gratis, er ofte av veldig dårlig kvalitet. Elevene lærer veldig lite på skolen.

Utdanning er viktig for å få et godt liv – både for å kunne få mulighet til å få seg en jobb som kan hjelpe dem ut av fattigdom, men også fordi mange barn ikke lærer hva som er rett, og opplever i stedet mange vonde ting. Barn som ikke har det godt, ikke får gått på skolen, ikke får lært om rettighetene sine og som blir utnyttet av voksne, kan vokse opp og tro at vonde ting er rett. De kan ta med seg de dårlige opplevelsene videre i livet og lære dette videre til sine barn. På skolen kan elevene lære om rettighetene sine og være omringet at trygge voksne lærere.


Hvorfor er stereotypier ødeleggende for utvikling?

Det siste på programmet av dag én av seminaret var 'Sterotypier'. Her diskuterte vi hva stereotypier er, hva som er bra og hva som er dårlig med stereotypier. Land i Sør har lenge blitt fremstilt som stakkarslige, fattige, sultne og hjelpetrengende. Dette har vært med på danne et bilde av land i Sør som bare vanskelig og problematisk.

Det at vi ser på 'oss' og 'dem' som veldig forskjellige gjør også at vi glemmer at vi er like. Det er ikke sånn som Anniken eller Frida sier i Sweatshop ”men de er jo vant til å ha det sånn”…så da går det bra. Ingen fortjener å leve i fattigdom, ikke få gått på skolen, ikke få oppfylt sine rettigheter osv.

Mennesker i Afrika, Asia og Latin-Amerika er mennesker med tanker, følelser og tiltak på samme måte som oss. Vi må se på hverandre som likeverdige for å sammen arbeide for å få en rettferdig verden.

Som en oppsummering av temaet så vi SAIHs 'Radi-aid - Africa for Norway'. Musikkvideoen er en parodi på hvordan Afrika blir fremstilt i media. Hvis Norge skulle blitt fremstilt gjennom de samme øynene, ville vi kanskje blitt fremstilt på denne måten?

Se musikkvideoen her:

Hvordan ser verden egentlig ut?

Dag to av seminaret startet med en premiere av Hei Verdens nye undervisningsopplegg knyttet til Ulikhet i verden. Opplegget er et arbeidskart der elevene jobber med informasjon om verden på et stort kart, og må i fellesskap feste riktige illustrasjoner og sitater sammen på kartet. Kartet blir straks sendt i trykken, og vil da kunne bestilles på heiverden.no.


Handelsspillet

Siste halvdel av programmet gikk til Handelsspillet. Kloden vår er delt: De rike landene i Nord-Amerika, Europa eller Japan, har en mye høyere levestandard enn mange land i Latin-Amerika, Afrika og Asia. Noe av forklaringen på disse forskjellene er å finne i verdens handelssystem. Handelssystemet skaper fordeler for de ressurssterke og velorganiserte landene på bekostning av de fattige. Handelsspillet fra Changemaker vil forsøke å illustrere det.

Her kan du finne instruksene til spillet.

Bilder av elevene som spiller handelsspillet på elevseminaret kan du finne på Facebook-sidene våre! www.facebook.com/heiverden