• Hjem >
  • Elevseminar

Elevseminar

Hva med å sende elevene dine på et engasjerende seminar?

Hei Verden arrangerer elevseminar 2. og 3. Mars på Metropolis i Stavanger. På årets seminar skal vi lære om hvordan klimaendringer og verdens fattigdom henger sammen.

Spire (Ungdomssorganisasjonen til Utviklingsfondet) har vært en viktig initiativtaker for filmen om den kenyanske bonden Kisilu. På seminaret skal de vise filmen og etterpå ha oppgaver og diskusjon med elevene. Kisilu: before the flood skildrer hvordan klimaendringene påvirker hverdagen til Kilisu og hans familie over fire år. Filmen er et intimt portrett av en sterk familie som nekter å gi opp.

Ole André Sivertsen, lærebokforfatter og kjent som tidligere programleder for blant annet Newton på NRK, kommer og holder et foredrag om hvorfor miljøødeleggelsene er alvorlige og hvorfor det er så vanskelig for oss å gjøre noe.

Simen Knudsen, surfer, leder av miljøkollektivet Nordic Ocean Watch og ambassadør for Infinitum Movement, kommer også. Han skal snakke om hvorfor det nytter å engasjere seg og fortelle om miljøkampanjen #plukkanopp.

På dag to vil elevene få praktiske oppgaver hvor de skal lage et produkt som illustrerer hvorfor klimaendringer er urettferdige. Elevene tar med produktene tilbake til skolene sine og viser til sine medelever.

Velkommen til et engasjerende og lærerikt seminar!

For de som har lang reisevei er det mulig å delta kun på den første dagen.

Send påmelding til post@heiverden.no innen onsdag 24. februar.

Praktisk informasjon

Hver skole inviteres til å sende 3 elever. Skolen står selv for utvelgelsesprosessen av de tre elevene som kan delta, men vi ønsker at de skal være fra 9.trinn.

Seminaret er gratis. Hei Verden dekker transport under forutsetning at det benyttes billigste reisemåte.

Vi serverer lunsj begge dagene.

Send påmelding til post@heiverden.no innen onsdag 24. februar:

  • navn på skole
  • navn på de tre elevene
  • eventuelle matallergier, eller andre hensyn

Program onsdag 2. mars

9.00 Velkommen – Introduksjon og litt om bærekraftig utvikling v/ Hei Verden

9.30 Pause/bli kjent

9.45 Miljøødeleggelsene er alvorlige – Hvorfor er det så vanskelig å gjøre noe? Ved Ole André Sivertsen, programleder på TV, lærebokforfatter og foredragsholder.

10.30 Pause

10.45 Klimarettferdighet – Kisilu: Before the flood Klimaendringer er urettferdige! Selv om mennesker fra fattige land forurenser minst, er det de som rammest hardest av global oppvarming. Hvordan henger dette sammen?

Vi ser filmen Kisilu: Before the flood og jobber med oppgaver samt har en diskusjon relatert til filmen.
Ved Spire (Ungdomsorganisasjonen til Utviklingsfondet)

11.30 Lunsj

12.00 Klimarettferdighet fortsetter

12.45 Pause

13.00 ”Oljespillet i Uteria”, Mini-rollespill. Gjennom forskjellige perspektiv får elevene innblikk i prosesser, interesser og midler som brukes i en virkelighet hvor olje, rikdom, utvikling, utnytting og miljø står sentralt.

14.15 Pause

14.30 #plukkanopp! Om plastforurensingen som kveler havet vårt og hvorfor det nytter å engasjere seg ved Simen Andreas Henrik Knudsen, surfer, leder av miljøkollektivet Nordic Ocean Watch og ambassadør for Infinitum Movement

15.00 Takk for i dag


Program torsdag 3. mars

09.00 Klimaquiz og våre egne økologisk fotavtrykk

09.30 Dobbelt urettferdig for barn!
Hvordan klimaendringer hindrer utdanning eksempel fra Bangladesh ved Hei Verden

10.15 Pause

10.30 Workshop!

I workshopen skal det lages et produkt som illustrerer klimarettferdighet.

Elevene kan velge mellom følgende oppgaver

  • 1.Lag en digital bildekampanje.
    Veileder er Marie Von Krogh, frilans fotojournalist med fotografier på trykk i blant annet VG, Stavanger Aftenblad, Dagens Næringsliv, Aftenposten/A-Magasinet og Dagbladet.
  • 2.Lag en videosnutt eller en reportasje.
    Veileder kommer

11.30 Lunsj

12.00 Workshop

14.30 Presentasjon av oppgaver. Hvordan kan du engasjere dine medelever?

15.00 Takk for i dag!