• Hjem >
  • Gratis lunsjseminar for lærere

Gratis lunsjseminar for lærere

Hei Verden inviterer lærere i Rogaland til gratis lunsjseminar 15. september. Vi er stolte over å ha med oss Ketil Fred Hansen (UiS), Tora Aasland (UNESCO-kommisjonen) og Haldis Holst (Education International) som til sammen utgjør et utrolig spennende program!

12.00   Velkommen og vær så god forsyn dere!

12.10   Unødvendig fattigdom?  
Verden blir stadig rikere, men de fattigste blir fattigere. De 85 rikeste personene i verden eier like mye som den fattigste halvdelen av verdens befolkning. Brutal fattigdom er urettferdig, er det også unødvendig?                                                
Ved Ketil Fred Hansen, førsteamanuensis i historie ved Universitet i Stavanger. Han underviser blant annet i samfunnsfag ved lærerutdanningen.

12.55   Hvordan er utdanningssituasjonen i verden i dag?
I FNs nye bærekraftsmål står det at man innen 2030 skal sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle. Hvordan ligger vi an i dag og hva må til for nå dette målet? De nye målene er universelle, hva betyr det for den norske skolen? 
Ved Tora Aasland, leder i UNESCO-kommisjonen og tidligere minister for forskning og høyere utdanning.

13.25   Pause

13.40   Hvordan utdanne verdensborgere? 
Vi må hele tiden forholde oss til en global verden i endring, både i og utenfor klasserommet. Stortingsmelding 28 løfter frem medborgerskap og utdanning for bærekraftig utvikling som to viktige tema i fremtidens skole. Hvordan utdanner vi verdensborgere med kunnskaper og holdninger som kan bidra til å gjøre en forskjell i verden i dag?       
Ved Haldis Holst, Deputy General Secretary i Education International og tidligere nestleder i Utdanningsforbundet.

14.30   Bli inspirert av hverandre
Presentasjon av to skoler: ”Slik gjennomfører vi vår solidaritetsaksjon” – etterfulgt av erfaringsutveksling.

15.00   Vel hjem!

Seminaret er gratis og det blir servert lunsj.
Sted: Hei Verdens lokaler i Støperigata 38, 4014 Stavanger.

Påmelding: post@heiverden.no eller 51885500 innen 12. sept.

Last ned

Last ned programmet her

Program