Årsmøte

Hei Verden inviterer til årsmøte og arrangement 24. April kl. 14.00 på Kristianslyst skole. Vedlagt er invitasjon og dagsorden med vedlegg. I år har vi et veldig spennende program og det blir selvfølgelig noe å bite i.

Kom og:
- hør engasjerende foredrag om solidaritet, rettferdighet og menneskeverd av Erling J. Pettersen,
- få ny innsikt i utdanningsprosjektene dere er med på å støtte,
- bli inspirert av erfaringer fra lærere og elever på Kristianslyst skole

Påmelding sendes til post@heiverden.no innen 20. april

Vel møtt!