• Hjem >
  • Elevseminar 2017

Elevseminar 2017

Bli med på Hei Verdens elevseminar og få ny kunnskap om globale forskjeller. Vi setter av en hel dag til spennende foredrag, samtaler og refleksjon. Meld dere på og bli engasjert i en mer rettferdig verden!


Tid: torsdag 16. mars
Sted: Metropolis i Stavanger
Påmelding: post@heiverden.no innen onsdag 8.mars.

På seminaret vil dere blant annet høre:

  • Øyvind Gjerde fra FN Sambandet snakke om de økende forskjellene på fattige og rike
  • SAIH snakke om hvordan og hvorfor vi i Nord gjerne har et forenklet og uriktig syn på mennesker i Sør.
  • Samuel Massie, polfarer, forfatter og progamleder snakker om hva som er typisk norsk i møte med verden.
  • Annamaria Gutierrez fra Stavanger Venstre om hennes eget møte med Norge.

Praktisk informasjon

Hver skole i Rogaland inviteres til å sende tre elever. Skolen står selv for utvelgelses-prosessen av de tre elevene som kan delta, men vi ønsker at de skal være fra 9.trinn. Vi ber om at elevene etter seminaret får tid i sin egen klassen til å snakke om det de har lært og gjort på seminaret. Det er gratis å delta og Hei Verden dekker transport under forutsetning at det benyttes billigste reisemåte. Vi serverer lunsj.

Send påmelding til post@heiverden.no innen onsdag 8. mars med følende informasjon: navn på skole, navn på de tre elevene og eventuelle matallergier, eller andre hensyn. Ta kontakt per e-post eller ring 51 88 55 00 dersom dere har noen spørsmål. 

Program

8.30  Velkommen

8.50  Bli kjent

9.00  Hvordan står det til med verden, egentlig?
De 8 rikeste i verden eier like mye som den fattigste halvdelen av verdens befolkning. Verden er urettferdig og de enorme forskjeller på fattig og rik er statig økende. Vi ser nærmere på ulikhetene i verden med utgangspunkt i FNs bærekraftsmål. v/Øyvind Gjerde fra FN Sambandet.

9.45  Pause

10.00  Hvordan kan utdanning bidra til en mer rettferdig verden?
57 millioner barn går ikke på skole i dag. Hvorfor er det så viktig at absolutt alle får skolegang? v/Hei Verden

10.30  Forestilling eller fakta? Del 1
Vi tester hvilke forestillinger vi har om verden opp mot hva som faktisk er sant. Visste du for ekspempel at i to av Afrikas største land eier ni av ti voksne sin egen mobiltelefon? v/Hei Verden

11.00  Lunsj

11.30  Hvordan ser Nord på Sør? 
Hva tenker du når noen sier Afrika? Sult, fattigdom, malaria? I årevis har vi sett de samme typiske ”stakkars dem-bildene” av menneskene i Sør gjennom media og innsamlingskampanjer. Hvorfor kan slik kommunikasjon skade mer enn det hjelper? v/SAIH (Studentenes og Akademikernes Internasjonal Hjelpefond

12.15  Pause

12.30  Samuel Massie møter verden                
Hva er typisk norsk? Hvordan ser vi på oss selv, hvordan er vi i virkeligheten og hvem er vi i møte med verden? Eventyreren Samuel har seilt verden rundt og klarer kanskje å gi oss et svar ved å fortelle om sine spennende møter med verden. v/Samuel Massie, polfarer, forfatter og programleder for ”Skal vi danse” og ”Rett fra hjertet”. 

13.10  Forestilling eller fakta? Del 2 v/Hei Verden

13.30  Mitt møte med Norge
Det globale er ikke lenger noe der ute i den store verden, det globale er rundt oss hver eneste dag. Verden kommer stadig nærmere. Hva gjør dette med oss? v/ Annamaria Gutierrez fra Stavanger Venstre. Opptatt av likestilling tross kjønn, etnisistet og religion.

14.20  Evaluering

14.30  Takk for i dag

Last ned

Trykk her for å laste ned og skrive ut fullstendig program

Last ned program