Innbetaling

Tusen takk for at dere valgte å bruke adventstiden på å gi i stedet for å få. Adventsgaven settes inn på Hei Verdens konto 3230 09 51677. Viktig: merk innbetalingen med ”Omvendt Adventskalender” + skole + klasse slik at vi kan sende klassen diplom når gaven er registrert. Skriv en mail til post@heiverden.no dersom du har noen spørsmål.