1. desember

Bli kjent med Peru (Episode 1)

Rebus

- Hva er navnet på den store regnskogen vi finner i Peru? (8) 
- Hvilket språk snakker de som styrer i Peru? (6)

Klassesamtale

1 - 4. klasse

Før dere ser episoden:
- Hva vet dere om Peru? Hva vet dere om Sør-Amerika?
Etter dere har sett episoden:
- Lærte dere noe nytt? Kan dere tenke på tre ting dere lærte av episoden?
- Hva betyr det at noen lever i fattigdom? Kan et barn være fattig selv om de har tak over hodet og kanskje eier en leke?
- Er Peru et rikt eller fattig land? Hvorfor/hvorfor ikke?
- Hva er likt og hva er forskjellig i Norge og i Peru? Kan dere nevne tre dyr som lever i Peru? Hvilket dyr hadde dere syntes det var spennende å se?

Lær mer: 

- Fargelegg dyr og planter fra Peru. Last ned oppgaven her.
- Lær om hva de heter i Peru her. Kjenner dere noen som heter det samme?


5 - 7. klasse

Før dere ser episoden:
- Hva vet dere om Peru? Hva vet dere om Sør-Amerika?
Etter dere har sett episoden:
- Lærte dere noe nytt? Kan dere tenke på tre ting dere lærte av episoden?
- Hva er en klimasone og hva heter de tre klimasonene i Peru? Hva kjennetegner de tre ulike sonene?
- Hva betyr fattigdom? Peru er et land som er rikt på naturressurser, akkurat som Norge, likevel lever mange i fattigdom. Er landet et rikt eller fattig land? Når er en person fattig?

Lær mer: 
-  La elevene lese om Peru her og last ned landark her. Gruppeoppgave: Lag en veggavis med utklipp og fakta og presenter for klassen.
- Bruk Hei Verdens quiz/kahoot om Peru. Den kan lastes her. Den kan også brukes siste dag i kalenderen for å se hva elevene har lært.


8 - 10. klasse

Før dere ser episoden:
- Hva vet dere om Peru? Hva vet dere om Sør-Amerika?

Etter dere har sett episoden:
- Lærte dere noe nytt? Kan dere tenke på tre ting dere lærte av episoden?
- Hva heter de tre klimasonene i Peru og hva kjennetegner de ulike sonene?
- Hva er egentlig fattigdom? Når er en person fattig? Peru er et land som er rikt på naturressurser, akkurat som Norge, likevel lever mange i fattigdom. Vil dere si at landet er rikt eller fattig land? 

Lær mer: 
- La elevene lese om Peru her og last ned landark her. Gruppeoppgave: Lag en veggavis med utklipp og fakta og presenter for klassen.
- Bruk Hei Verdens quiz/kahoot om Peru. Den kan lastes her. Den kan også brukes siste dag i kalenderen for å se hva elevene har lært.