13. desember

James, en middelklasse gutt (episode 9)

Rebus

- Hva er det mor til James dyrker i hagen sin? Det er noe skikkelig sterke greier. (12) 
- Hva er navnet på urfolket som Marco og Cristina tilhører? Dette er det samme som navnet på språket mange av de snakker. (7)


Klassesamtale

1 - 4. klasse

- Hvordan lever James sammenlignet med Cristina og Marco? Hvilket av livene ligner mest på ditt?
- Hva synes dere om at James bor så nære Cristina og Marco, men likevel lever så ulikt? Synes dere det er urettferdig?
- Hvorfor er det viktig at de som lever i fattigdom får gå på skole?
- I Peru har de rike veldig mye og de fattige har veldig lite. Hvorfor tror dere at det er sånn? Er det sånn i Norge også? Hvorfor/ hvorfor ikke? 

Lær mer: 
- Finn forskjeller mellom Peru og Norge. Last ned dette skjemaet og få elevene til å fylle ut.
- Tegn to tegninger som viser forskjellen på fattig og rik i Peru. 


5 - 7. klasse

- Hvordan lever James sammenlignet med Christina og Marco? Hvilket av livene ligner mest på ditt?
- Hvorfor utdanning er viktig for å få et bedre liv, og hvordan kan utdanning gjøre at de slipper å være fattige?
- Peru er egentlig et middels rikt land, men rikdommen er veldig ujevnt fordelt mellom fattige og rike. De rike har veldig mye og de fattige har veldig lite. Hvorfor tror dere at det er sånn? Hva synes dere om at det er sånn?
- Tror dere at man kan finne like store forskjeller i Norge også? Hvorfor/hvorfor ikke?

Lær mer:
- Finn forskjeller mellom Peru og Norge. Last ned dette skjemaet og få elevene til å fylle ut.8 - 10. klasse

- Hvordan lever James sammenlignet med Christina og Marco? Hvilket av livene ligner mest på ditt?
- Peru er egentlig et middels rikt land, men rikdommen er veldig ujevnt fordelt mellom fattige og rike. Hvorfor tror dere at det er sånn? Er det sånn i Norge også? Hvorfor/ hvorfor ikke?
- Hvordan tror dere koloniseringen av Peru påvirket landets rikdom?
- Hvorfor utdanning er viktig for å komme seg ut av fattigdom? 

Lær mer: 
- Skriv en liste med minst fem punkter for hvorfor utdanning er viktig for å komme seg ut av fattigdom.
- Lag en oversikt over hvilke land i Europa som koloniserte hvilke deler av Latin-Amerika, Afrika og Asia. Når og hvorfor ble koloniene avkolonisert?
- Les teksten «hvorfor er det fattigdom i Peru»?
- Se filmen «Hvorfor er det fattigdom». Last ned lærerveiledningen dersom du ønsker flere oppgaver om temaet.