14. desember

Plikter hjemme, lek og fritid (Episode 10)


Rebus

- I Peru er det stor forskjell på fattig og rik. Noen barn har mange fine leker, mens andre må lage lekene sine selv. Mange vil si at dette er skikkelig _______ Hva er det? (11)
- I Peru sparer familier gjerne på marsvinet til helt spesielle anledninger fordi marsvinet blir sett på som en ______ . Hva blir marsvinet sett på som? (11)

Klassesamtale

1 - 4. klasse

- Hvilke plikter har dere hjemme?
- Er det stor forskjell på dine plikter og barna i Perus plikter?
- Hvem av barna i Peru har det likest dere hjemme?
- Fotball og volleyball er veldig populært i Peru. Er det noen av dere som liker disse idrettene? 
- Både Marco og Cristina har marsvin som kjæredyr, men de spiser dem også til middag – gjerne til bursdager eller på julaften. Spiser dere noen dyr til middag noen gang? Hva pleier dere å spise i bursdager eller på julaften?

Lær mer: 
- Lær noen leker fra Peru her.


5 - 7. klasse

- Hvilke plikter har dere hjemme?
- Er det stor forskjell på dine plikter og barna i Perus plikter?
- Både Marco og Cristina har marsvin som kjæredyr, men de spiser dem også til middag – gjerne til bursdager eller på julaften. Spiser dere noen dyr til middag noen gang? Hva pleier dere å spise i bursdager eller på julaften?

Lær mer: 
- Lær noen leker fra Peru her


8 - 10. klasse

- Hvilke plikter har dere hjemme? 
- Er det stor forskjell på dine plikter og barna i Perus plikter?
- Både Marco og Cristina har marsvin som kjæredyr, men de spiser dem også til middag – gjerne til bursdager eller på julaften. Hvilke middagstradisjoner har dere på bursdag og julaften, spiser dere dyr til festmiddagen?  

Lær mer: 
- Les teksten «Den lange veien». Hva tenker elevene om nordmennenes møte med fjellet i Peru? Hvordan ville dere taklet å gå den lange veien?