18. desember

Hvordan påvirker klima bonden i Peru? (episode 12)

Rebus

- Hva er det mennesker gjør som bidrar til at temperaturen på jorda stiger? (10)
- Hvem er det Moises tror ville blitt lei seg om de så hvordan menneskene lever i dag? (11)


Klassesamtale

1 - 4. klasse

- Tror dere bonden i Norge har noen planter som trenger et spesielt vær for å bli bra? Hvilke planter kan det være?
- Hvorfor er klimaendringene urettferdige?
- Ødelegger klimaendringer for oss i Norge også?  
- Hva kan vi gjøre for å forurense mindre? 

Lær mer:
- Skriv en liste på hva dere kan gjøre for å hindre klimaendringer.
- Skriv et brev til Klima og miljøministeren i Norge og fortell om hvor urettferdig dere syntes klimaendringene er. Skriv om hvor urettferdig det er for barn og særlig for barn som lever i fattigdom. Adressen er:  Kongens gate 20, Postboks 8013 Dep, 0030 Oslo. 


5 - 7. klasse

- Tror dere bonden i Norge har noen planter som trenger et spesielt vær for å bli bra? Hvilke planter kan det være?
- Ødelegger klimaendringer for oss i Norge også?  
- Hva kan vi gjøre for å redde klimaet?
- Mange miljøorganisasjoner snakker om "klimarettferdighet". Hva tror dere det betyr?
- Hva tror dere er grunnen til at menneskene ikke gjør mer for å redde klimaet? 
- Hva tror dere menes med at klimaendringene er "dobbelt urettferdig" for barn som lever i fattigdom? (Klimaendringer er urettferdige for barn – de kommer til å leve med klimaendringene i fremtiden, og har ikke skylda for forurensingen. Klimaendringer er urettferdige for dem som lever i fattigdom – de er ofte dem som blir mest berørt av klimaendringene, men de har ikke skylda for forurensingen.)

Lær mer:
- For å lære mer om klimaurettferdighet, kan dere se denne filmen.
- Skriv et brev til Klima og miljøministeren i Norge og fortell om hvor urettferdig dere syntes klimaendringene er. Skriv om hvor urettferdig det er for barn og særlig for barn som lever i fattigdom. Adressen er:  Kongens gate 20, Postboks 8013 Dep, 0030 Oslo. 


8 - 10. klasse

- Hvorfor er klimaendringene urettferdige?
- Mange miljøorganisasjoner snakker om "klimarettferdighet". Hva tror dere det betyr?
- Er den norske bonden like avhengig av et stabilt klima som den Moises i dagens episode? Hvorfor/Hvorfor ikke?
- Hva tror dere er grunnen til at menneskene ikke gjør mer for å redde klimaet?
- Hva tror dere menes med at klimaendringene er "dobbelt urettferdig" for barn som lever i fattigdom? (Klimaendringer er urettferdige for barn – de kommer til å leve med klimaendringene i fremtiden, og har ikke skylda for forurensingen. Klimaendringer er urettferdige for dem som lever i fattigdom – de er ofte dem som blir mest berørt av klimaendringene, men de har ikke skylda for forurensingen.) *

Lær mer:
- For å lære mer om klimaurettferdighet, kan dere se denne filmen.
- Gå gjennom rettigheter i barnekonvensjonen. Hvilke rettigheter blir truet av klimaendringene? Forklar hvorfor og hvordan!
- Skriv et brev til Klima og miljøministeren i Norge og fortell om hvor urettferdig dere syntes klimaendringene er. Adresse:  Kongens gate 20, Postboks 8013 Dep, 0030 Oslo.
- Skriv en tekst hvor du prøver å svare på;  ”Hvorfor gjør vi ikke mer for å redde klima?”