19. desember

Drømmen om et annet liv (Episode 13)

Rebus

- Mange quechuaer drar ned fra fjellene og til de store byene. Hva er det de ønsker å komme bort fra? (12)
- Hva er det du har lite av hvis du lever i fattigdom? Da har du lite __________? (5)


Klassesamtale

1 - 4. klasse

- Hvordan tror dere det er å være urfolk i dag? I Norge, i Peru, i andre land?
- Husker dere hva diskriminering betyr? Har dere noen eksempler på diskriminering fra det dere har lært om quechua-folk i kalenderen?
- Tror dere det finnes noen som opplever å diskriminert/dårlig behandlet i Norge i dag? I så fall, hvem kan det være og hvordan?
- Hva betyr det å ha en annen kultur? Kan dere prøve å forklare med egne ord?
- Hva kan vi lære av urfolk? Hvorfor er det viktig å lære av urfolk?

Lær mer:
- Tegn en tegning av en stolt quechua-gutt eller quechua-jente. 5 - 7. klasse

- Hvordan tror dere det er å være urfolk i dag? I Norge, i Peru, i andre land?
- Husker dere hva diskriminering betyr? Har dere noen eksempler på diskriminering fra det dere har lært om quechua-folk i kalenderen?
- Blir noen diskriminert i Norge i dag? I så fall, hvem og hvordan?
- Hva betyr det å ha en annen kultur? Kan dere prøve å forklare med egne ord?
- Hvorfor er det viktig at vi beskytter urfolks rettigheter?
- Hva kan vi lære av urfolk? Hvorfor er det viktig å lære av urfolk? 

Lær mer: 
- Hvis ikke dere så filmen om urfolk i begynnelsen av kalenderen, kan i dag være en fin anledning. Den kan sees her8 - 10. klasse

- Hvordan tror du det er å være urfolk i dag? I Norge, i Peru, i andre land?
- Er det noen av eksemplene på diskriminering av urfolk(fra kalenderen) dere har blitt overrasket over? Rystet over?
- Finnes det grupper som blir diskriminert i Norge i dag? Hvem kan det være og hvordan?
- Hva betyr det egentlig å ha en annen kultur?
- Hvorfor er det viktig at vi beskytter urfolks rettigheter?
- Hva tror dere skjer hvis alle urfolksgrupper blir helt like resten av folket i det landet de bor i?
- Hva kan vi lære av urfolk? Hvorfor er det viktig å lære av urfolk?

Lær mer: 
- Hvis ikke dere så filmen om urfolk i begynnelsen av kalenderen, kan i dag være en fin anledning. Den kan sees her