20. desember

Hva gjør Hei Verden i Peru?

Rebus

- Pengene dere samler inn skal blant annet gå med til å lage flere ______? Det er noe som vi bruker mye i undervisningen på skolen. (10)
- Hvilket land er vi i i årets kalender? Vi er i ______? (4) 
- Hvor mange barn er det viktig at får gå på skolen? (4)


Klassesamtale

1 - 4. klasse

- Hvorfor er det viktig at Cristina og Marco lærer seg både spansk og quechua godt?
- Hvorfor er det viktig å ha skolebøker som er skrevet på både quechua og spansk?
- Hvorfor er det viktig at lærerne vet hvordan de skal undervise barn som snakker to språk på en god måte?
- Hvorfor er det viktig at foreldrene lærer at det er lurt å sende barna på skolen? 

Lær mer: 
Her kan dere lese mer om prosjektet i Peru


5 - 7. klasse

- Hvorfor er det viktig at Cristina og Marco lærer seg både spansk og quechua godt?
- Hvorfor er det lurt at quechuabarna ikke bare kan quechua, men også det samme språket som de som styrer i landet snakker (spansk)?
- Hvorfor er det viktig å ha skolebøker som er skrevet på både quechua og spansk?
- Hvorfor er det viktig at lærerne vet hvordan de skal undervise barn som snakker to språk på en god måte?
- Hvorfor er det viktig at foreldrene lærer at det er lurt å sende barna på skolen? 

Lær mer:
Her kan dere lese mer om prosjektet i Peru


8 - 10. klasse

- Hvorfor er det viktig at Cristina og Marco lærer seg både spansk og quechua godt?
- Hvilke konsekvenser kan det få for quechua-folket dersom quechua-språket hadde dødd ut?
- Tror dere quechua-folket kan oppleve å bli mindre diskriminert dersom de lærer seg både spansk og quechua godt?
- Hvorfor er det viktig at lærerne får videreutdanning i hvordan de skal undervise tospråklige elever?
- Hvilke konsekvenser tror dere det har får quechua-barna dersom foreldrene deres ikke ser verdien av å sende dem på skolen? 

Lær mer:
Her kan dere lese mer om prosjektet i Peru