4. desember

Hvem er urfolk? (Episode 2)

Rebus

- Hva kaller vi de som var i et land først og som gjerne har sin egen kultur, tradisjon, språk og tro? (6)
- Hva heter stedet hvor vi finner de mest berømte byggverkene fra inkatiden? (11)


Klassesamtale

1 - 4. klasse

- Hva vet dere om samene i Norge? Lærte dere noe nytt om samene i dag?
- Urfolk har en egen lov som sier at de skal bli behandlet bra. Hvorfor tror dere at urfolk har fått en slik egen lov? Mange urfolk opplever å bli diskriminert fordi de hører til et urfolk. Å bli diskriminert betyr at du blir behandlet dårligere enn andre. Det kan være fordi de ser annerledes ut, tror på andre ting, snakker et annet språk osv. Diskriminering er feil og urettferdig. Hva tror dere er grunnen til at urfolk ofte blir behandlet dårligere enn andre? 

Lær mer: 
- Fargelegg det peruanske – og quechuaflagget. Last ned her!
- Les en tekst om hvordan quechua-folket tar vare på alpakkaene sine her. Elevene kan lese teksten på egenhånd, men det egner seg også for høytlesning i klasserommet. Tilhørende oppgaver. 5 - 7. klasse

- Hva vet dere om samene i Norge? Lærte dere noe nytt om samene i dag?
- Barnekonvensjonen er egne menneskerettighetslover som gjelder for barn. Urfolk har også en egen menneskerettighetslov. Hva tror dere er grunnen til at grupper som barn og urfolk har en egne menneskerettighetslover? Noe som er likt for urfolks kultur, i ulike land, er at den har vart i hundrevis av år. Likevel opplever mange urfolk å bli diskriminert fordi de hører til et urfolk. Å bli diskriminert betyr at du blir behandlet dårligere fordi du for eksempel har en bestemt hudfarge, kultur, religion eller at du er homofil. Diskriminering er feil og urettferdig. Hva tror dere er grunnen til at urfolk ofte blir diskriminert? 

Lær mer: 
- Se film om urfolk her. Her er det også tilhørende oppgaver.


8 - 10. klasse

-  Hva vet dere om samene i Norge? Lærte dere noe nytt om samene i dag?
-  Barnekonvensjonen er egne menneskerettighetslover som gjelder for barn. Urfolk har også en egen menneskerettighetskonvensjon, ILO 169. Hva tror du er grunnen til at grupper som barn og urfolk har en egen konvensjon? Noe som er likt for urfolks kultur, i ulike land, er at den har vart i hundrevis av år. Likevel opplever mange urfolk å bli diskriminert fordi de hører til et urfolk. Å bli diskriminert betyr at du blir behandlet dårligere fordi du for eksempel har en bestemt hudfarge, kultur, religion eller legning. Diskriminering er feil og urettferdig. Hva tror dere er grunnen til at urfolk ofte blir diskriminert? 

Lær mer: 
- Se film om urfolk her. Her er det også tilhørende oppgaver. Tilhørende oppgaver.
- Les om samer - http://www.ung.no/samer/. Fordel temaene på ulike grupper. Hold foredrag for resten av klassen. Til slutt sammenligner dere samer i Norge og urfolk i Peru. Hva er likt og hva er forskjellig?