8. desember

Å snakke quechua (episode 6)

Rebus

- Hva kan være vanskelig når man ikke snakker samme språk? Det kan være vanskelig å ________ hverandre. (6)
- Hva er det Cristina er redd skal skje med quechua-språket? Hun er redd at det skal __________? (9)


Klassesamtale

1 - 4. klasse

- Hvorfor er det viktig at barna lærer quechua-språket på skolen?
- Hva tror dere er grunnen til at færre snakker quechuaspråket?
- Hvordan syns du det hadde vært å ikke kunne snakke med dine egne besteforeldre fordi de snakker et annet språk?
- Hvordan hadde du følt deg hvis du kom på skolen hver dag og hadde en lærer som underviste i et annet språk enn ditt?

Lær mer: 
- I Peru er det ikke bare quechua-folk, det finnes ulike grupper med urfolk. I Amazonas bor folket Kukama. Se musikkvideoen fra urfolket Kukama. Sangen og musikkvideoen handler om at de er stolte av å synge og rappe på kukama, språket deres. Kanskje dere har lyst til å prøve å lage en dans?
- Lær ord på quechua, last ned ordlister med noen enkle quechuaord- og uttrykk her.5 - 7. klasse

- Hvorfor er det viktig at barna lærer quechua-språket på skolen?
- Hva tror dere er grunnen til at quechuaspråket er i ferd med å forsvinne enkelte steder i Peru?
- Se for deg at du kommer på skolen hver dag og har en lærer som underviser på et annet språk enn ditt, hvordan hadde du syns det var?
- Det står i loven i Peru at alle quechuabarn skal få lære både spansk og quechua på skolen, likevel skjer ikke dette – hvorfor tror du det er sånn? (Her kan man kanskje se tilbake i historien vi har lært for å finne noen av svarene)

Lær mer: 
- Lær ord på quechua, last ned ordlister med noen enkle quechuaord- og uttrykk her. 
- I Peru er det ikke bare quechua-folk, det finnes ulike grupper med urfolk. I Amazonas bor folket Kukama som også snakker sitt eget språk. Se musikkvideoen fra urfolket Kukama. Sangen og musikkvideoen handler om at de er stolte av å synge og rappe på kukama, språket deres. Kanskje dere har lyst til å prøve å lage en dans?8 - 10. klasse

- Hvorfor er det viktig at barna lærer quechua-språket på skolen?
- Hva tror dere er grunnen til at quechuaspråket er i ferd med å forsvinne enkelte steder i Peru?
- Se for deg at du kommer på skolen hver dag og har en lærer som underviser på et annet språk enn ditt, hvordan hadde du syns det var? Hva hadde det gjort med dine planer for fremtiden?
- Det står i loven i Peru at alle quechuabarn skal få lære både spansk og quechua på skolen, likevel skjer ikke dette – hvorfor tror du det er sånn?  (Her kan man kanskje se tilbake i historien vi har lært for å finne noen av svarene)

Lær mer: 
- Lær ord på quechua, last ned ordlister med noen enkle quechuaord- og uttrykk her.
- I Peru er det ikke bare quechua-folk, det finnes ulike grupper med urfolk. I Amazonas bor folket Kukama som også snakker sitt eget språk. Se musikkvideoen fra urfolket Kukama. Sangen og musikkvideoen handler om at de er stolte av å synge og rappe på kukama, språket deres.