Nazeema på skolen

På skolen bare halve året

For bare ett år siden gikk Nazeema og vennene hennes på skolen bare halve året. Elevene lærte bare halvparten av det de skulle ha lært.Dette er hverdagen for veldig mange barn i Bangladesh. - Når barna våre bare går på skolen halve året, lærer de ikke alt de trenger å lære på skolen, sier Nazeemas mor. - Dette gjør det vanskelig for barna å kunne fortsette på skolen, og få seg en god jobb og sikre seg en trygg fremtid. Og så blir det vanskelig for oss å komme ut av fattigdommen. Store deler av Bangladesh ligger rett over havnivået. Når snøen smelter i fjellene i Himalaya og renner ned gjennom Bangladesh og ut i havet, flommer alle elvene over og blir til store innsjøer. Dette gjør at noen steder er skolene under vann halve året. Andre steder kommer ikke elevene seg til skolen fordi det har kommet en innsjø mellom hjemmet deres og skolen.

Flere barn på skolebenken

Nå går Nazeema på skolen hele året. På bildet over sitter hun i klasserommet sitt som er inne i en båt. Hei Verden jobber for at flere barn som Nazeema skal få mulighet til å gå på skole hele året. Hei Verden støtter flytende skoler i de områdene der barn mister muligheten til å gå på skolen under regntiden. Hei Verden jobber også med å få barn som har sluttet på skolen tilbake til skolebenken. Så mange som en av tre slutter før de har fullført barneskolen. Noen barn må jobbe, andre gifter seg og får barn. Dette gjør at de slutter på skolen. I tillegg jobber Hei Verden med å skaffe skoleutstyr og morsmålundervisning til urfolksgrupper. Hei Verden utvikler lokalt pensum og nye lærebøker tilpasset barnas kultur og språk.