En gang skal det bli min tur

"En gang skal det bli min tur" sier Mito som vil gå på skole helt til 5.klasse slik som de store barna. Det er det ikke alle akhajenter som får lov til.

Vis bildeserien i klassen!

  • gir et glimt av akha landsbyliv og kultur
  • sier noe om hvorfor utdanning er viktig
  • kan tilpasses eldre klassetrinn!
  • viser kort hva Hei Verdens skoleprosjekt i Laos er

Før- og etterarbeid gir elevene størst utbytte!

Eksempler:

  • forestill deg folkene i Laos, finn Laos på kartet
  • hvorfor arbeider akhaene så mye?
  • hva kan Mito si til pappa for at han skal skifte mening?
  • lag en reklameplakat for skolen til Mito!

Tekst til bildene finnes i note-feltet, men du kan også skrive ut pdf av manus til bildeserien.

Last ned

Pp-serien med manus

Last ned

Pp-serien med lavere oppløsning og uten manus

Last ned

Manus

Last ned

Spørsmål og oppgaver

Last ned