Laos

Bidra til at barna i Laos fullfører skolen

Hos Akha-folket i Laos er det få barn som får mer enn tre års skolegang, og særlig jenter blir tatt tidlig ut av skolen. De skal uansett gifte seg, få barn og jobbe i huset. Mange mener at jenter derfor ikke trenger formell kunnskap. Det er færre jenter på skolene og få barn som i det hele tatt får skolegang utover det helt grunnleggende. De får skolene som finnes er små, mangler utstyr og lærerne er få og dårlig utdannede.

Med deres hjelp kan vi videreutdanne lærere og utvide og utruste skolene med skikkelig utstyr. Vi kan utvikle lærermateriell som er tilpasset Akha-folkets kultur og tradisjon, og jobbe for å få foreldre til å forstå at utdanning er like viktig for jenter som for gutter.


Se prosjektfilmen om Hei Verden i Laos


Bildeserier

På skolen

Fritid

Hverdagslivet hos Akhaene

Akha-folket

Religion

Last ned

Prosjektbeskrivelse

Last ned

Faktaark

Last ned

Relaterte Sider

Les om akhajenta Mon på skolen i Laos

Les mer

Bildeserie til bruk i klasserommet

Les mer