Mon på skolen i Laos

Jenter trenger ikke å lære

Da akhajenta Mon var ferdig med tredje klasse, var skolegangen hennes forbi. Det finnes riktignok en skole i fjellandsbyen hun bor i, men den har bare plass til de yngste elevene. Mon tilhører akhafolket, en etnisk minoritet nord i Laos. Akhafolket opplever å bli forbigått og diskriminert, blant annet satses det ikke på utdanning av akhabarn. De få skolene som finnes, er små, mangler utstyr og lærerne er få og dårlig utdannede.

I et samfunn der barn er viktig arbeidskraft, er det ikke lett for foreldre å sende barna på skolen. Særlig rammer dette jenter. De skal uansett gifte seg, få barn og jobbe i huset. Mange mener at jenter derfor ikke trenger formell kunnskap. Det er med andre ord færre jenter på skolene, og få barn som i det hele tatt får skolegang utover det helt grunnleggende.

Bedre skole for akhafolket

Gjennom kunnskap og engasjement kan verden forandres. Hei Verden jobber for at akhabarn som Mon skal lære å skrive, lese og få mulighet til god utdanning. Hei Verden videreutdanner lærere, utvider skolene, utruster dem med skikkelig utstyr og utvikler læremateriell som er tilpasset Akhafolkets kultur og tradisjon. Vi jobber også med å få foreldre til å forstå at utdanning er like viktig for jenter som for gutter.

Laos er i rivende utvikling, og forskjellene er store. Akhafolket kan lett bli taperne i dette samfunnet. Men med bedre skolegang, kan barn som Mon ha større muligheter i det Laos de skal bli voksne i. Med hjelp fra norske skoler kan døra til klasserommet åpnes for flere barn i Laos