Gevin på skolen i Peru

Lenge satt førsteklassingen Gevin på bakerste benk i klasserommet. Han var sliten. For å komme på skolen hadde han gått i nesten to timer i fjellet. Vel fremme på skolen skjønte han ikke hva læreren sa. Gevin er quechua, og har quechua som språk. Men skolespråket i Peru er spansk. Nesten halvparten av befolkningen i Peru tilhører en urfolksgruppe. Mange tusen elever sitter i klasserommene, men forstår ikke hva lærerne sier, og skjønner ikke undervisningen, fordi den er fremmed for deres kultur. Disse elevene faller tidlig ut av skolen.

Den manglende satsingen på urfolkbarnas skolegang har store konsekvenser. – Får ikke barna våre utdanning, kommer vi alltid til å være nederst på rangstigen, sier Juanita (36), Gevins mor. Juanita ønsker at Gevin skal få en sikrere fremtid. Og det ser lysere ut. På en Hei Verden-skole får Gevin nå tilpasset undervisning – på sitt eget språk. Gevin er blitt stolt quechuagutt, og med verdifull skolegang i bagasjen er han og klassekameratene bedre rustet til å møte fremtiden.

I Peru jobber Hei Verden med å videreutdanne lærere og å utvikle lokalt pensum og nye lærebøker og undervisningsmetoder. Gjennom tospråklig og interkulturell undervisning får barna lære på en måte som er tilpasset deres språk og kultur.

Gjennom kunnskap og engasjement kan verden forandres. Takket være norske Hei Verden-skoler, har over 1300 quechuabarn fått en bedre skolegang. Flere går på skole, og flere leser og skriver quechua og spansk. Prosjektet er så vellykket at peruanske myndigheter vil lære av regionen. Med hjelp fra norske skoler kan flere elver få skolegang på eget språk slik at de fortsetter på skolen.

Hvor ligger det?

Provinsen La Convenciòn ligger i den nordlige delen av Cuscoregionen på Amazonas-siden av Andesfjellene. Her er høye fjell på 3-4000 meter og daler som ligger 1500-3000 meter over havet. I dalførene er det frodig regnskog og godt jordbruksland. De fleste veiene er i dårlig stand og blir ofte ødelagt av jordras i regntiden. Provinsen har relativt god økonomi på grunn av store forekomster av naturgass. Likevel er det stor forskjell på veier, skoler og andre offentlige tjenester om du bor i en av byene, eller i de mer fjerntliggende områdene der våre skoler er. De fleste innbyggerne i sør er quechuafolk, mens i nord er det mange ulike indianerstammer.

Canchis ligger sør for Cusco, med enda høyere fjell. I de høyestliggende områdene (4-5000 moh) er folk alpakka og lamagjetere, og bor spredt. Her kan barna ha opp til tre timers skolevei.