Prosjekter

Utdanning for en bedre verden!

”Utdanning er det mektigste våpenet vi har til å forandre verden"

Nelson Mandela

Hei Verden tror på skole som nøkkelen til en bedre fremtid. Gjennom vårt arbeid får mer enn 25.000 barn i Bangladesh, Peru, Zambia og Laos muligheten til å lære å lese og skrive. Hei Verdens arbeid er et bidrag til å nå målet om at alle barn får innfridd sin rett til utdanning av god kvalitet.

Over 57 millioner barn går ikke på skole i dag. Det er flere barn i dag som får utdanning enn noen gang før. Men det hjelper lite om man begynner på skolen hvis man ikke lærere noe. Kvaliteten på skolene og undervisningen ofte så dårlig, at mange av barna som går på skole ikke lærer noe når de er på skolen. 250 millioner barn på fjerdeklassenivå (1/3 av verdens barn) kan verken lese eller skrive.

Skole for ALLE

Hei Verden jobber for at flere jenter, barn med funksjonshemninger og urfolk skal få gå på skole. Dette er grupper som ofte faller utenfor vanlig skolegang.

Kvalitet i undervisningen

Hei Verden jobber også for å skaffe flere lærere og styrke kompetansen til lærere, for å bedre kvaliteten i utdanningen. I verden i dag mangler det 5,2 millioner lærere og mange lærere har ikke utdanning utover grunnskolen.

Økt kunnskap gir barna flere muligheter i fremtiden. Sammen kan vi være med å gi flere barn i verden de samme muligheten.

Alle barn har rett til å gå på skole!

Land