Laos: Vannstafett

Hva: Stafett

Hvor: Kanskje best ute

Hva trenger du: 6 tomflasker, to bøtter vann + øser, kopp til hver deltager
Passer for: Alle

Vannstafett er en lek vi har lært av våre venner i Laos. Den skaper garantert liv og latter i klassen! I Laos leker de l

eken utendørs. Har du ikke den muligheten, kan du legge avispapir under bordene der flaskene står, og ellers ha håndklær/klut parat.

Slik gjør dere:

1.
Velg to lag med tre deltagere hver. De stiller seg klar ved hver sin vannbøtte. En person på hvert lag er ”øsekar”, og forsyner deltagerne med vann etter hvert som de trenger det.

6-10 meter unna bøttene, har lagene hvert sitt bord, med tre tomflasker på.

Deltageren løper så til flaskebordet, fyller sin flaske ved å spytte vannet oppi, løper så tilbake til laget sitt, før det er nestemann på laget sin tur å begynne å fylle sin flaske.

2. Det er om å gjøre for laget å fylle sine flasker raskest mulig. På startsignal begynner første deltager fra hvert lag med å fylle koppen, og deretter munnen, med vann.

3. Laget som har fylt alle sine flasker først, har vunnet!