Storbritannia: Krysse Limpopo-elva

Hva: Laglek – en stafett med stoler

Hvor: Inne
Hvor mange: Nok til minst to lag på 5-10 personer
Hva trenger du: Et stort gulv og en stol til hver an deltagerne.

Slik gjør dere:

1. Del deltagerne i lag på mellom 5 og 10 personer.

2. Markér en elvebredd på hver side av rommet slik at selve elva blir ganske bred – det er den lagene nå skal krysse!

3. Hvert lag stabler sine stoler oppå hverandre på elvebredden, og stiller seg på rekke ved siden av. Ved hjelp av stolene skal laget krysse elva.

4. Førstemann på lagte tar en stol, setter den ut i ”vannet” og går oppå. Nestemann på laget rekker ham neste stol som han nå plasserer foran seg, for deretter å gå over på denne. Det er nå plass på den nærmeste solen for deltager nr 2 på laget. Tredjemann på laget gir nå sin stol il 2.mann, som gir den til 1.mann som setter den foran seg. Igjen kan alle flytte seg en stol fram.

5. Slik samarbeider laget om å lage en bro av stolene som de kan bruke. Når siste stol er brukt opp og den fortsatt er et stykke igjen før elva er krysset, på de to siste deltagerne stå sammen på en stol, før de kan sende den bakerste stolen framover slik at broen kan blir lenger.

6. Laget som først har krysset Limpopoelven (uten å falle uti), og stablet alle sine stoler oppå hverandre igjen, har vunnet!