Zambia: Muren og haren

Hva: Gruppelek-variant av "Stein, saks, papir"

Hvor: Ute eller inne
Hvor mange: 2-30
Hva trenger du: ingenting!

Slik gjør dere:

1. Fortell gjerne denne historien først:

Haren hopper mellom busker og kratt på jakt etter mat. Rundt landsbyen er det et høyt gjerde, men haren hopper lett over. Han vil inn til kassavaåkeren! Der sitter jegeren klar med pil og bue. Er haren rask nok, kan han hoppe tilbake over gjerdet. Er jegeren raskest blir det harestek til middag!

2. Øv på bevegelsene:

Hare = løft begge hendene som harelabber foran brystet.

Mur = hold hendene med hånflaten stivt opp foran brystet

Pil og bue = spenn en imaginær bue ved å holde venstre hånd fram og høyre trukket tilbake

3. Del klassen i to. Lagene stiller seg i hver sin ende av klasserommet. De skal nå bli enige, uten at det andre laget hører noe, om hvilken fiur de skal forme. Deretter stiller laget seg opp på rekke med
ryggen vendt mot det andre laget.

4. Lekelederen teller til tre, hvorpå begge lagene snur seg på likt og viser sin figur. Et av lagene får et poeng på følgende vis:
Hare slår ut mur.
Mur slår ut pil og bue.
Pil og bue slår ut hare.

5. Fortsett til et av lagene har fått 10 poeng.