Peru

Klassetrinn

Tittel

Type

Beskrivelse

Kompetanse
mål


1.-4. trinn

Snakk så jeg forstår!

Bildeserien forklarer bakgrunnen for Hei Verdens skoleprosjekt og hva vi gjør for å gi barna skole på et språk de forstår!

åpne

1.-5.trinn

Solfesten

Fortelling om Silvia som får være med Solfesten for første gang. Tema: kultur, religion og historie. 

åpne

1.-6.trinn

På skolen med Silvia

Tekst om skolehverdagen i fjellet i Peru. Med oppgaver.

• lese tekstar om menneske som lever under ulike vilkår, og drøfte kvifor dei tenkjer, handlar og opplever hendingar ulikt (Samfunnsfag 7. trinn)

åpne

1.-7.trinn

Plakat Peru

Plakat med bilder som gir innsikt i forskjeller i levekår. Lærerveiledning med oppgaver legger opp til økt forståelse for betydningen av likeverd og rettigheter.

 • bruke FNs barnekonvensjon for å forstå barns rettigheter og likeverd og kunne finne eksempler i mediene og ved bruk av Internett (RLE 4. trinn)
 • samanlikne liv og virke i Noreg og i nokre andre land (Samfunnsfag 4. trinn)
 • drøfte oppfatningar av rettferd og likeverd (Samfunnsfag 4. trinn)
åpne

1. - 7. trinn

Film om Peru

En introduksjon til Peru. Tema er blant annet urfolk, skolegang, familieliv, utdanning og Peru sin historie.

åpne

1.-7.trinn

Flagget i Peru

Fakta om flagget til Peru og Quechua-folket. Last ned og fargelegg!

åpne

1.-7.trinn

Den lange veien

Filmen handler om Ana (11) som bor i Andesfjellene og gir et innblikk i kultur og levesett blant quechua-indianerne. Lærerveiledning med oppgaver.

åpne

​1. - 7. trinn ​

Snakk med Silvia!

Ordlister med noen enkle quechua ord og uttrykk

åpne

1.-10.trinn

Faktaark Peru

Plakat med enkle fakta om Peru. 

- Samanlikne likskapar og skilnader mellom land i Europa og land i andre verdsdelar (Samfunnsfag 5. - 7. trinn)

- Forklare samanhengar mellom naturressursar, næringer, busetnad og levevis (Samfunnsfag 5. - 7. trinn)

- Bruke samfunnsfaglege omgrep i fagsamtalar og presentasjonar med ulike digitale verktøy og byggje vidare på bidrag frå andre (Samfunnsfag 8. - 10. trinn)

åpne

1.-7. trinn

Kart over Sør-Amerika

Oppgave: Skriv inn land og hovedsteder på kartet.

åpne

1.-10. trinn

Kart Sør-Amerika med flagg

Kart med flagg og navn på land og hovedsteder i Sør-Amerika. Kartet kan også bestilles og henges opp i klasserommet.

åpne

1.-7. trinn

Kart over Peru

Oppgave: skriv navn på byer, naboland og naturtypene

åpne

1.-10.trinn

Kart Peru med illustrasjoner

Kart over Peru med illustrasjoner og fakta.

- Samanlikne liv og virke i Noreg og i nokre andre land (Samfunnsfag 1.- 4. trinn)

- Forklare samanhengar mellom naturressursar, næringer, busetnad og levevis (Samfunnsfag 5. - 7. trinn)

- Gjere greie for klima- og vegetasjonssoner i verda og korleis menneske gjer seg nytte av dei (Samfunnsfag 5. - 7. trinn)

- Samtale om aktuelle filosofiske og etiske spørsmål og diskutere utfordringer knyttet til teamene fattig og rik, krig og fred, natur og miljø, IKT og samfunn (KRLE 5. - 7. trinn)

åpne

1.-10.trinn

Fader Jacob på spansk

Last ned noter og tekst på fader Jacob på spansk.

åpne

3.-5.trinn

Fjelljenta Silvia

Fortelling om quechuabarns levekår i Peru. Med oppgaver.

Fortelje om viktige landskap og landskapsformer i Noreg og nokre andre land (Samfunnsfag 4. trinn)

åpne

3.-6.trinn

Du store alpakka!

Tekst om hvordan quechuaene tar vare på sin alpakka og bruker både ull, kjøtt og møkk. Med oppgaver.

åpne

3.-7.trinn

Å være quechua i Peru

Tekst om quechuaenes levekår. Tema: fattigdom, helse, språk og demokrati. Med fakta og oppgaver.

 • lese tekstar om menneske som lever under ulike vilkår, og drøfte kvifor dei tenkjer, handlar og opplever hendingar ulikt (Samfunnsfag 7. trinn)
 • åpne

  3.-7.trinn

  Bli med hjem til Sonia og Daniel

  Sonia og Daniel viser dere rundt i hjemmet sitt og på skolen sin. Med tekst og oppgaver.

  åpne

  3.-7.trinn

  Dagbøker fra Peru

  Dagbøker skrevet av barn i Peru. Med oppgaver.

  - samanlikne liv og virke i Noreg og i nokre andre land (Samfunnsfag 4. trinn)

  åpne

  3.-7.trinn

  Lag en skolesekk på Andesvis

  Carlos hvordan du får deg en skolesekk på Andesvis.

  åpne

  4.-7.trinn

  Typiske dyr i Andesfjellene

  Tekst om ulike dyr som finnes i andesfjellene.

  åpne

  4.-7.trinn

  Inkaene - solens sønner

  Tekst om kongene i Inkariket, hvordan riket ble til og forsvant. Med oppgaver.

  åpne

  4.-7.trinn

  Finn likheter og forskjeller

  Her kan elevene forske på likheter og forskjeller i Norge og Peru.

  åpne

  4.-10.trinn

  Lær å knyte vennskapsbånd

  Finn fram bomullstråder i muntre farger og en sikkerhetsnål. 

  åpne

  4.-7.trinn

  Skuespill

  Skuespillet: "Gullsolen og den magiske golfball"

  åpne

  5.-8.trinn

  Hvordan lager man egentlig sjokolade?

  Film og tekst om Anny fra Norge som er på besøk hos peruanske Fiorella. De skal lage sjokolade. Med oppgaver.

  åpne

  5. - 10. trinn

  Quiz om Peru (Kahoot)

  Vi har brukt det populære quiz-programmet Kahoot og laget quiz om Peru.

  åpne

  6.-9.trinn

  Strikkeoppskrift på en gorra (lue)

  Last ned strikkeoppskriften, og prøv selv!

  åpne

  6.-10.trinn

  Jeg er ikke indianer, jeg er quechua

  Tekst om historien bak bruk av ordet indianer. Med oppgaver.

  åpne

  6.-10. trinn

  Den lange veien

  Fortelling om Hei Verdens utsendinger sitt tøffe møte med skoleveien til skolebarna i Andesfjellene i Peru.

  åpne

  7.-10.trinn

  Skolesystemet i Peru

  Tekst om skolesystemet i Peru.

 • skape forteljingar om menneske frå ulike samfunn i fortid og notid og vise korleis livsvilkår og verdiar påverkar tankar og handlingar (Samfunnsfag 10. trinn)
 • undersøkje korleis menneske gjer seg nytte av naturgrunnlaget, andre ressursar og teknologi i Noreg og i andre land i verda, og drøfte premissar for berekraftig utvikling (Samfunnsfag 10. trinn)
 • kartleggje variasjonar i levekår i ulike delar av verda, forklare dei store skilnadene mellom fattige og rike og drøfte tiltak for jamnare fordeling (Samfunnsfag 10. trinn)
 • åpne

  7.-10.trinn

  Bli kjent med Peru

  Tekst som gir innføring i geografi, natur og klima, historie, politisk system, levekår og folk og kultur.

 • samanlikne liv og virke i Noreg og i nokre andre land (Samfunnsfag 4. trinn)
 • åpne

  8.-10.trinn

  Hvorfor er det fattigdom i Peru?

  Tekst der en professor, en aktivist og en ungdom fra Peru har svart på spørsmålet.

 • gjere greie for kolonialisme og imperialisme og gje døme på avkolonisering (Samfunnsfag 10. trinn)
 • åpne

  8.-10.trinn

  Lærer i fjellet

  Tekst om en lærers utfordringer i Peru.

  åpne

  Leker fra Peru

  Typiske leker fra Peru.

  åpne

  Hva heter de i Peru?

  Kort tekst om typiske navn i Peru.

  åpne

  Fargeleggings- oppgaver

  Fargeleggingsoppgaver med typiske dyr og planter i Andesfjellene.

  åpne

  Eventyr om myter fra Peru

  Eventyr og myter fra Peru som også kan lastes ned en og en.

  åpne

  Matretter fra Peru

  Mange spennende oppskrifter fra Peru! Du kan laste ned en og en oppskrift.

  åpne

  Klassetrinn

  Tittel

  Type

  Beskrivelse

  Kompetanse
  mål


  1.-4. trinn

  Snakk så eg forstår, lærar!

  Bildeserien forklarer bakgrunnen for Hei Verdens skoleprosjekt og hva vi gjør for å gi barna skole på et språk de forstår!

  åpne

  1.-5.trinn

  Solfesten

  Fortelling om Silvia som får være med på Solfesten for første gong. Tema: kultur, religion og historie. 

  åpne

  1.-6. trinn

  På skulen med Silvia

  Tekst om skulekvardagen i fjellet i Peru. Med faktaboksar og oppgåver.

 • samanlikne liv og virke i Noreg og i nokre andre land (Samfunnsfag 4. trinn)
 • lese tekstar om menneske som lever under ulike vilkår, og drøfte kvifor dei tenkjer, handlar og opplever hendingar ulikt (Samfunnsfag 7. trinn)
 • åpne

  1.-7.trinn

  Plakat Peru

  Plakat med bilde frå kvardagslivet til born i Peru. Lærerrettleiing med oppgåver om skilnader i levekår, likeverd og menneskerettar. NB! BOKMÅL

  • bruke FNs barnekonvensjon for å forstå barns rettigheter og likeverd og kunne finne eksempler i mediene og ved bruk av Internett (RLE 4. trinn)
  • samanlikne liv og virke i Noreg og i nokre andre land (Samfunnsfag 4. trinn)
  • drøfte oppfatningar av rettferd og likeverd (Samfunnsfag 4. trinn)
  åpne

  1.-7. trinn

  Film om Peru

  Film som er fin å bruke som ein introduksjon til Peru. Tema som urfolk, skulegang, familieliv, utdanning og litt om Peru si historie. 


  åpne

  1.-7.trinn

  Flagget til Peru

  Fakta om flagget til Peru og Quechuaindianarane. Last ned og fargelegg!

  åpne

  1.-7.trinn

  Den lange veien (film)

  Filmen handler om Ana (11) som bor i Andesfjellene og gir et innblikk i kultur og levesett blant quechua-indianerne. Lærerveiledning med oppgaver. NB! BOKMÅL

  åpne

  1.-7.trinn

  Snakk med Silvia

  Ordlister og lydfiler med nokre enkle quechua ord og uttrykk

  åpne

  1.-10.trinn

  Faktaark Peru

  Bakgrunnsinfo om Peru

  åpne

  1.-10. trinn

  Kart Peru med illustrasjoner

  Kart over Peru med illustrasjonar og fakta. NB! BOKMÅL

  - Samanlikne liv og virke i Noreg og i nokre andre land (Samfunnsfag 1.- 4. trinn)

  - Forklare samanhengar mellom naturressursar, næringer, busetnad og levevis (Samfunnsfag 5. - 7. trinn)

  - Gjere greie for klima- og vegetasjonssoner i verda og korleis menneske gjer seg nytte av dei (Samfunnsfag 5. - 7. trinn)

  - Samtale om aktuelle filosofiske og etiske spørsmål og diskutere utfordringer knyttet til teamene fattig og rik, krig og fred, natur og miljø, IKT og samfunn (KRLE 5. - 7. trinn)

  åpne

  1.-10.trinn

  Kart Sør-Amerika

  Kart med flagg og namn på land og hovudstadar i Sør-Amerika. NB! BOKMÅL

  åpne

  1.-10.trinn

  Fader Jacob på spansk

  åpne

  3.-6. trinn

  Du store alpakka

  Tekst om korleis quechua-folket tek vare på sin alpakka og brukar både ull, kjøtt og møkk.

  åpne

  3. - 7. trinn

  Kart over Peru

  Kart og kort tekst om Perus geografi. Skriv ut kart av Peru og Sør-Amerika og teikne inn byar, elver, fjell, naboland, ol.

  åpne

  3.-7. trinn

  Fjelljenta Silvia

  Fortelling om levekåra til quechuaborn i Peru. Med oppgåver.

 • fortelje om viktige landskap og landskapsformer i Noreg og nokre andre land (samfunnsfag 4. trinn)
 • samanlikne liv og virke i Noreg og i nokre andre land (samfunnsfag 4. trinn)
 • åpne

  3. - 7. trinn

  Å være quechua i Peru

  Tekst om levekåra til quechuafolk. Tema: fattigdom, helse, språk og demokrati. Med oppgåver.

 • lese tekstar om menneske som lever under ulike vilkår, og drøfte kvifor dei tenkjer, handlar og opplever hendingar ulikt (Samfunnsfag 7. trinn)
 • samtale om aktuelle filosofiske og etiske spørsmål og diskutere utfordringer knyttet til temaene fattig og rik, krig og fred, natur og miljø, IKT og samfunn (RLE 7. trinn)
 • diskutere rasisme og hvordan antirasistisk arbeid kan forebygge rasisme (RLE 7. trinn)
 • åpne

  3. - 7. trinn

  Bli med til Sonia og Daniel

  I denne filmen viser Sonia og Daniel dere rundt i hjemmet sitt og på skolen sin. Med tekst og oppgaver. NB! BOKMÅL

  åpne

  3.-7. trinn

  Dagbøker fra Peru

  Dagbøker skrevet av barn i Peru. Med oppgaver. NB! BOKMÅL

  - samanlikne liv og virke i Noreg og i nokre andre land (Samfunnsfag 4. trinn)

  åpne

  3.-7.trinn

  Skulesekk på andesvis!

  Her viser Carlos korleis du knyt tøystykket slik at du kan bere noko i det.

  åpne

  4.-7. trinn

  Typiske dyr i Andesfjella

  Tekst om ulike dyr som finst i Andesfjella

  åpne

  4.-7. trinn

  Inkaene - søner av sola

  Tekst om kongane i Inkariket, korleis riket vart til og forsvann

  åpne

  4.-7. trinn

  Finn likheter og forskjeller

  Her kan du forske på likheter og forskjeller i Norge og Peru. NB! BOKMÅL

  åpne

  4.-7. trinn

  Skuespill

  "Gullsolen og den magiske golfball". Skuespillet egner seg for framføring på mellomtrinnet. NB! BOKMÅL


  5. - 8. trinn

  Hvordan lager man sjokolade?

  Koselig film og tekst om Anny fra Norge som er på besøk hos peruanske Fiorella. I filmen viser Fiorella Anny hvordan man lager sjokolade. Med oppgaver. NB! BOKMÅL

  åpne

  5. - 10. trinn

  Quiz om Peru (Kahoot)

  Vi har brukt det populære quiz-programmet Kahoot og laget quiz om Peru (bokmål).

  åpne

  6. - 9. trinn

  Strikkeoppskrift på Gorra

  Her kan du laste ned strikkeoppskrifta, og prøve sjølv!

  åpne

  6.-10.trinn

  Den lange skulevegen

  Fortelling om utsendingane frå Hei Verden sitt tøffe møte skulevegen til elevane i Andesfjella i Peru

  åpne

  6.-10.trinn

  Eg er ikkje indianar, eg er quechua

  Tekst med oppgåver.

  åpne

  7. - 10. trinn

  Skulen i Peru

  Tekst om skulesystemet i Peru

 • skape forteljingar om menneske frå ulike samfunn i fortid og notid og vise korleis livsvilkår og verdiar påverkar tankar og handlingar (Samfunnsfag 10. trinn)
 • undersøkje korleis menneske gjer seg nytte av naturgrunnlaget, andre ressursar og teknologi i Noreg og i andre land i verda, og drøfte premissar for berekraftig utvikling (Samfunnsfag 10. trinn)
 • kartleggje variasjonar i levekår i ulike delar av verda, forklare dei store skilnadene mellom fattige og rike og drøfte tiltak for jamnare fordeling (Samfunnsfag 10. trinn)
 • åpne

  7. - 10. trinn

  Bli kjent med Peru

  Tekst som gir innføring i geografi, natur og klima, historie, politisk system, levekår og folk og kultur

 • lese tekstar om menneske som lever under ulike vilkår, og drøfte kvifor dei tenkjer, handlar og opplever hendingar ulikt (Samfunnsfag 7. trinn)
 • åpne

  8. - 10. trinn

  Kvifor er det fattigdom i Peru?

  Tekst der ein professor, ein aktivist og ein ungdom frå Peru har svart på spørsmålet "Kvfor er det fattigdom i Peru?"

 • gjere greie for kolonialisme og imperialisme og gje døme på avkolonisering (Samfunnsfag 10. trinn)
 • kartleggje variasjonar i levekår i ulike delar av verda, forklare dei store skilnadene mellom fattige og rike og drøfte tiltak for jamnare fordeling (Samfunnsfag 10. trinn)
 • drøfte etiske spørsmål knyttet til menneskeverd og menneskerettigheter, likeverd og likestilling, blant annet ved å ta utgangspunkt i kjente forbilder (RLE 10. trinn)
 • åpne

  8. - 10. trinn

  Lærar i fjellet

  Tekst om utfordringane som møter lærarar i Peru

  åpne

  Hva heter de i Peru? (bokmål)

  Kort tekst om typiske navn i Peru.

  åpne

  Fargeleggings- oppgaver

  Fargeleggingsoppgaver med typiske dyr og planter i Andesfjellene. NB! BOKMÅL

  åpne

  Leker fra Peru

  Typiske leker fra Peru. NB! BOKMÅL

  åpne

  Ler å knyte vennskapsbånd

  åpne

  ​Eventyr og myter fra Peru (bokmål)

  Eventyr og myter fra Peru som også kan lastes ned en og en.

  åpne

  Matretter fra Peru (bokmål)

  Oppskrifter samlet på en side. Du kan også laste ned en og en oppskrift.

  åpne