Zambia

Klassetrinn

Tittel

Type

Beskrivelse

Kompetanse
mål


1.-4.trinn

Å være barn i Zambia

Bildepresentasjon om 12 år gamle Musiyalela. Med manus. Tema: barns levekår i Zamiba. 

SAMFUNNSFAG
Utforskaren:
- Skape og illustrere forteljingar om menneskene som lever under ulike vilkår, og samanlikne levekår.  

Samfunnskunnskap:
- Gje døme på rettar barn har, og ulike forventningar jenter og gutar møter i kvardagen, og samtlale om korleis forventningane kan opplevast.

- Drøfte oppfatninger av rettferd og likeverd.

KRLE
Filosofi og etikk:
- Bruke FNs barnekonvensjon for å forstå barns rettigheter og likeverd og kunne finne eksempler i mediene og ved bruk av Internett. 

åpne

1.-4.trinn, 5.-7.trinn

Plakat Zambia

Plakat med bilder som gir innsikt i forskjeller i levekår. Lærerveiledning med oppgaver legger opp til økt forståelse for betydningen av likeverd og rettigheter.

  • Bruke FNs barnekonvensjon for å forstå barns rettigheter og likeverd og kunne finne eksempler i mediene og ved bruk av Internett (KRLE 1. - 4. trinn)
  • Samanlikne liv og virke i Noreg og i nokre andre land (Samfunnsfag 1. - 4. trinn)
  • Drøfte oppfatningar av rettferd og likeverd (Samfunnsfag 1. - 4. trinn)
åpne

1. - 7. trinn

Lek med Chintu

Lær å lage leker selv: fotball og lekebil

åpne

1. - 7.trinn

Chintu, Bernard og apekatten

Fortelling om Chintu og Bernard som hjelper en apekatt med brukket arm. Egner seg best til høytlesning.

åpne

1.-7. trinn

Jacobes skoleferie

Filmen gir et innblikk i livet til Jacobe (12) på landsbygda i Zambia. Lærerveiledning og oppgaver gir ideer til hvordan en kan jobbe med filmene i klassen.

åpne

1. - 7. trinn

Kart over Zambia

Kart og kort tekst om Zambias geografi. Skriv ut kart av Zambia og Afrika og tegn inn byer, elver fjell, naboland o.l.

åpne

1. - 7. trinn

Dyrene i Afrika

Tekst om ulike dyr som finnes i Afrika. Med oppgave.

åpne

1.-10. trinn

Kart Afrika med flagg

Kart med flagg og navn på land og hovedsteder i Afrika. Kartet kan også bestilles og henges opp i klasserommet.

åpne

1.-10.trinn

Kart over Zambia med illustrasjoner og fakta.

Kart over Zambia med illustrasjoner og fakta.

- Samanlikne liv og virke i Noreg og i nokre andre land (Samfunnsfag 1.- 4. trinn)

- Forklare samanhengar mellom naturressursar, næringer, busetnad og levevis (Samfunnsfag 5. - 7. trinn)

- Gjere greie for klima- og vegetasjonssoner i verda og korleis menneske gjer seg nytte av dei (Samfunnsfag 5. - 7. trinn)

- Samtale om aktuelle filosofiske og etiske spørsmål og diskutere utfordringer knyttet til teamene fattig og rik, krig og fred, natur og miljø, IKT og samfunn (KRLE 5. - 7. trinn)

åpne

3.-7.trinn

På bomullsmarken

Tekst om hvordan bomull går fra bomullsbusk til klær og problemer tilknyttet bomullsproduksjon. Med oppgaver.

- beskrive korleis produksjon og forbruk kan øydeleggje økosystem og forureine jord, vatn og luft, og drøfte korleis dette kan hindrast og reparerast (Samfunnsfag 7. trinn)

åpne

3. - 7. trinn

Zambias flagg

Fakta om flagget til Zambia. Last ned og fargelegg!

åpne

4. - 7. trinn

Å være bonde i Zambia

Filmsnutt med undervisningsopplegg om hvordan det er å være bonde i Zambia. Tema: klima og fattigdom.

- Lese tekstar om menneske som lever under ulike vilkår, og drøfte kvifor dei tenkjer, handlar og opplever hendingar ulikt. (Utforskaren, Samfunnsfag)

- Gjere greie for klima- og vegetasjonssoner i verda og korleis menneske gjer seg nytte av dei. (Geografi, Samfunnsfag) 

- Beskrive korleis produksjon og forbruk kan øydeleggje økosystem og forureine jord, vatn og luft, og drøfte korleis dette kan hindrast og reparerast. (Geografi, Samfunnsfag). 


åpne

5.-10.trinn

Faktaark om Zambia

Fakta om Zambia. Sammenlign med Norge, Bangladesh, Laos og Peru.

- Samanlikne likskapar og skilnader mellom land i Europa og land i andre verdsdelar (Samfunnsfag 5. - 7. trinn)

- Forklare samanhengar mellom naturressursar, næringer, busetnad og levevis (Samfunnsfag 5. - 7. trinn)

- Bruke samfunnsfaglege omgrep i fagsamtalar og presentasjonar med ulike digitale verktøy og byggje vidare på bidrag frå andre (Samfunnsfag 8. - 10. trinn)

åpne

5.-10.trinn

Dagsreisen

Fotoserie med bilder som er tatt av 11-åringer i Norge og Zambia. Med tilhørende temaoppgaver

åpne

5. - 10. trinn

Quiz om Zambia (kahoot)

Vi har brukt det populære quiz-programmet Kahoot og laget quiz om Zambia. 

åpne

7.-10. trinn

Skolen i Zambia

Tekst om skolesystemet i Zambia

- Kartleggje variasjonar i levekår i ulike delar av verda, forklare dei store skilnadene mellom fattige og rike og drøfte tiltak for jamnare fordeling (Samfunnsfag 10. trinn)

åpne

8.-10.trinn

Langfilm: Zambia

Vi blir kjent med tre unge som lever på landsbygda i Zambia. Filmen gir en god innføring i Zambia som land. Tema: levekår, skole, helse, klima, jordbruk m.m.

Samfunnsfag
Geografi:
- Gjere greie for indre og ytre krefter på jorda, rørsler i luftmassane, krinsløpet til vatnet, vêr, klima og vegetasjon og drøfte samanhengar mellom natur og samfunn.
- Kartleggje variasjoner i levekår i ulike delar av verda, forklare dei store skilnadane mellom fattige og rike og drøfte tiltak for jamnare fordeling.

Samfunnskunnskap:
- Gjere greie for hovudprinsippa i FN-pakta, FNs menneskerettighetsærklæring og sentrale FN-konvensjonar, mellom anna ILO-konvensjonen om urfolksrettar, vise korleis dei kjem til syne i lovgjeving og drøfte konsekvensar av brot på menneskerettar.

 KRLE
Filosofi og etikk:
- Drøfte etiske spørsmål knyttet til menneskeverd og menneskerettigheter, likeverd og likestilling, blant annet ved å ta utg.pkt i kjente forbilder. 

åpne

8. - 10. trinn

Bli kjent med Zambia

Introduksjon til Zambia. Teksten tar for seg ulikhetene i landet, dets naturressurser, skolesystem og helseutfordringer. 

SAMFUNNSFAG
Geografi:
- Gjere greie for indre og ytre krefter på jorda, rørsler i luftmassane, krinsløpet til vatnet, vêr, klima og vegetasjon og drøfte samanhengar mellom natur og samfunn.
- Kartleggje variasjoner i levekår i ulike delar av verda, forklare dei store skilnadane mellom fattige og rike og drøfte tiltak for jamnare fordeling.

Samfunnskunnskap:
- Gjere greie for hovudprinsippa i FN-pakta, FNs menneskerettighetsærklæring og sentrale FN-konvensjonar, mellom anna ILO-konvensjonen om urfolksrettar, vise korleis dei kjem til syne i lovgjeving og drøfte konsekvensar av brot på menneskerettar.

KRLE
Filosofi og etikk: Drøfte etiske spørsmål knyttet til menneskeverd og menneskerettigheter, likeverd og likestilling, blant annet ved å ta utg.pkt i kjente forbilder. 

åpne

8.-10.trinn

De unge døde

I denne filmen blir vi kjent med 16 år gamle Josephine. Josephine er HIV-positiv. Med oppgaver og spørsmål til refleksjonssamtale.

åpne

8.-10.trinn

Utdanning uansett

I filmen møter vi foreldreløse Inecta. Hun er heldig som får stipend til å gå på skole, men hun føler seg ofte annerledes enn de andre jentene. Med oppgaver og spørsmål til refleksjonssamtale.

åpne

8.-10.trinn

Hvorfor er det fattigdom i Zambia?

Tekst der zambisk utdanningsekspert, avdelingsdirektør i NORAD m.fl. har svart på spørsmålet.

- Gjere greie for kolonialisme og imperialisme og gje døme på avkolonisering (Samfunnsfag 10. trinn)

- Kartleggje variasjonar i levekår i ulike delar av verda, forklare dei store skilnadene mellom fattige og rike og drøfte tiltak for jamnare fordeling (Samfunnsfag 10. trinn)

- Drøfte etiske spørsmål knyttet til menneskeverd og menneskerettigheter, likeverd og likestilling, blant annet ved å ta utgangspunkt i kjente forbilder (RLE 10. trinn)

åpne

8.-10.trinn

En hverdag med AIDS

Fakta om AIDS, malaria og tuberkolose og om utfordringene i hverdagen knyttet til AIDS

åpne

8.-10. trinn

Å være jente i Zambia

Filmsnutt med undervisningsopplegg om hvordan det er å være jente i Zambia. 

- Skape forteljingar om menneske frå ulike samfunn i fortid og notid og vise korleis livsvilkår og verdiar påverkar tankar og handlingar (Utforskaren, Samfunnsfag).

- Drøfte etiske spørsmål knyttet til menneskeverd og menneskerettigheter, likeverd og likestilling, blant annet ved å ta utgangspunkt i kjente forbilder. (Filosofi og etikk, KRLE)

åpne

Hva heter de i Zambia?

Kort tekst om typiske navn i Zambia.

åpne

Fargeleggings-oppgaver

Fargeleggingsoppgaver av afrikanske dyr og planter

åpne

Apejakten

Brettspill som kan printes ut.

åpne

Rim og rytme

Regler fra Zambia. Engelsk.

åpne

Lek i Zambia

Leker fra Zambia

åpne

Landkryssord

I dette virvaret av bokstaver kan du finne 32 land. Du må lete både loddrett og vannrett.

åpne

Snakk med Chintu!

I Zambia finnes det 70 ulike språk, derfor må alle lære engelsk. Chintu snakker nynaja, her kan du lære flere ord for å snakke med han.

åpne

Dyrekryssord

Skjønner du hvilke dyr vi skal fram til? Last ned dyrekryssord for de minste.

åpne

Afrikakart - fra punkt til punkt

Kjenner du formen på Afrika? Følg tallene og tegne kartet selv.

åpne

Labyrint

Chintu finner ikke veien hjem - kan du hjelpe ham?

åpne

Masker

I Afrika finnes det utallige masker som brukes i tradisjonelle ritualer og danser. Her får du oppskriften til å lage de fargerike maskene. 

åpne

Eventyr fra Zambia

To eventyr fra Zambia

åpne

Matretter fra Zambia

Oppskrifter på populære og typiske zambiske matretter. Kan også skrives ut en og en.

åpne

Zambias nasjonalsang

åpne

Klassetrinn

Tittel

Type

Beskrivelse

Kompetanse
mål


1.-4.trinn

Å være barn i Zambia

Bildepresentasjon om 12 år gamle Musiyalela. Med manus. Tema: barns levekår i Zamiba. NB! Manus på bokmål. 

SAMFUNNSFAG 
Utforskaren:
- Skape og illustrere forteljingar om menneskene som lever under ulike vilkår, og samanlikne levekår.  

Samfunnskunnskap:
- Gje døme på rettar barn har, og ulike forventningar jenter og gutar møter i kvardagen, og samtlale om korleis forventningane kan opplevast.

- Drøfte oppfatninger av rettferd og likeverd.

KRLE
Filosofi og etikk:  
- Bruke FNs barnekonvensjon for å forstå barns rettigheter og likeverd og kunne finne eksempler i mediene og ved bruk av Internett. 

åpne

1.-7.trinn

Plakat Zambia

Plakat med bilde frå kvardagslivet til born i Zambia. Lærerrettleiing med oppgåver om skilnader i levekår, likeverd og menneskerettar.

  • Bruke FNs barnekonvensjon for å forstå barns rettigheter og likeverd og kunne finne eksempler i mediene og ved bruk av Internett (KRLE 1. - 4. trinn)
  • Samanlikne liv og virke i Noreg og i nokre andre land (Samfunnsfag 1. - 4. trinn)
  • Drøfte oppfatningar av rettferd og likeverd (Samfunnsfag 1. - 4. trinn)
åpne

1.-7.trinn

Leik med Chintu

Lær å lage leiker sjølv: fotball og leikebil

åpne

1.-7.trinn

Chintu, Bernard og apekatten

Fortelling om Chintu og Bernard som hjelp ein apekatt med brukken arm. Egnar seg best til høgtlesing.

åpne

1.-7.trinn

Jacobe

Filmen gir eit innblikk i livet til Jacobe (12) på landsbygda i Zambia. Med Lærerveiledning og oppgåver.

åpne

1.-7.trinn

Kart over Zambia

Kart og kort tekst om Zambias geografi. Skriv ut kart av Zambia og Afrika og tegn inn byar, elver fjell, naboland, ol

åpne

1.-7. trinn

Dyra i Afrika

Tekst ulike dyr som finst i Afrika. Med oppgåver.

åpne

1.-10.trinn

Kart Zambia med illustrasjoner

Kart over Zambia med illustrasjonar og fakta. NB! BOKMÅL

- Samanlikne liv og virke i Noreg og i nokre andre land (Samfunnsfag 1.- 4. trinn)

- Forklare samanhengar mellom naturressursar, næringer, busetnad og levevis (Samfunnsfag 5. - 7. trinn)

- Gjere greie for klima- og vegetasjonssoner i verda og korleis menneske gjer seg nytte av dei (Samfunnsfag 5. - 7. trinn)

- Samtale om aktuelle filosofiske og etiske spørsmål og diskutere utfordringer knyttet til teamene fattig og rik, krig og fred, natur og miljø, IKT og samfunn (KRLE 5. - 7. trinn)

åpne

1.-10. trinn

Kart Afrika

Kart med flagg og namn på land og hovudstadar i Afrika. NB! BOKMÅL

åpne

3.-7.trinn

På bomullsmarka

Tekst om korleis bomull går frå bomullsbusk til klede, og problem knytt til bomullsproduksjon. Med oppgåver

- beskrive korleis produksjon og forbruk kan øydeleggje økosystem og forureine jord, vatn og luft, og drøfte korleis dette kan hindrast og reparerast (Samfunnsfag 7. trinn)

åpne

3.-7. trinn

Zambias flagg

Fakta om flagget til Zambia. Last ned og fargelegg!

åpne

5.-10.trinn

Faktaark

åpne

5.-10.trinn

Dagsreisen

Fotoserie med bild som er tatt av 11-åringar i Norge og Zambia. Med tilhøyrande temaoppgåver.

åpne

5.-10. trinn

Quiz om Zambia (kahoot)

Vi har brukt det populære quiz-programmet Kahoot og laget quiz om Zambia (bokmål).

åpne

7.-10. trinn

Skulen i Zambia

Tekst om skulesystemet i Zambia

- Kartleggje variasjonar i levekår i ulike delar av verda, forklare dei store skilnadene mellom fattige og rike og drøfte tiltak for jamnare fordeling (Samfunnsfag 10. trinn)

åpne

8.-10.trinn

Langfilm: Zambia

Vi blir kjent med tre unge som lever på landsbygda i Zambia. Tema: levekår, skole, helse, klima, jordbruk m.m. NB! Oppgaver på bokmål

Samfunnsfag
Geografi:
- Gjere greie for indre og ytre krefter på jorda, rørsler i luftmassane, krinsløpet til vatnet, vêr, klima og vegetasjon og drøfte samanhengar mellom natur og samfunn.
- Kartleggje variasjoner i levekår i ulike delar av verda, forklare dei store skilnadane mellom fattige og rike og drøfte tiltak for jamnare fordeling.

Samfunnskunnskap:
- Gjere greie for hovudprinsippa i FN-pakta, FNs menneskerettighetsærklæring og sentrale FN-konvensjonar, mellom anna ILO-konvensjonen om urfolksrettar, vise korleis dei kjem til syne i lovgjeving og drøfte konsekvensar av brot på menneskerettar.

KRLE
Filosofi og etikk:
- Drøfte etiske spørsmål knyttet til menneskeverd og menneskerettigheter, likeverd og likestilling, blant annet ved å ta utg.pkt i kjente forbilder. 

åpne

8.-10.trinn

Bli kjent med Zambia

Introduksjon til Zambia. Teksten tar for seg ulikhetene i landet, dets naturressurser, skolesystem og helseutfordringer. NB! BOKMÅL

SAMFUNNSFAG
Geografi:
- Gjere greie for indre og ytre krefter på jorda, rørsler i luftmassane, krinsløpet til vatnet, vêr, klima og vegetasjon og drøfte samanhengar mellom natur og samfunn.
- Kartleggje variasjoner i levekår i ulike delar av verda, forklare dei store skilnadane mellom fattige og rike og drøfte tiltak for jamnare fordeling.

Samfunnskunnskap:
- Gjere greie for hovudprinsippa i FN-pakta, FNs menneskerettighetsærklæring og sentrale FN-konvensjonar, mellom anna ILO-konvensjonen om urfolksrettar, vise korleis dei kjem til syne i lovgjeving og drøfte konsekvensar av brot på menneskerettar.

KRLE
Filosofi og etikk:
- Drøfte etiske spørsmål knyttet til menneskeverd og menneskerettigheter, likeverd og likestilling, blant annet ved å ta utg.pkt i kjente forbilder. 

åpne

8.-10.trinn

De unge døde

I denne filmen blir vi kjent med 16 år gamle Josephine. Josephine er HIV-positiv. Med oppgaver og spørsmål til refleksjonssamtale. NB! BOKMÅL

åpne

8.-10.trinn

Utdanning uansett

I filmen møter vi foreldreløse Inecta. Hun er heldig som får stipend til å gå på skole, men hun føler seg ofte annerledes enn de andre jentene. NB! BOKMÅL

åpne

8.-10.trinn

Kvifor er det fattigdom i Zambia?

Tekst der zambisk utdanningsekspert, avdelingsdirektør i NORAD m.fl. har svart på spørsmålet

- Gjere greie for kolonialisme og imperialisme og gje døme på avkolonisering (Samfunnsfag 10. trinn)

- Kartleggje variasjonar i levekår i ulike delar av verda, forklare dei store skilnadene mellom fattige og rike og drøfte tiltak for jamnare fordeling (Samfunnsfag 10. trinn)

- Drøfte etiske spørsmål knyttet til menneskeverd og menneskerettigheter, likeverd og likestilling, blant annet ved å ta utgangspunkt i kjente forbilder (RLE 10. trinn)

åpne

8.-10.trinn

Ein kvardag med AIDS

Fakta om AIDS, malaria og tuberkolose og om utfordringane i kvardagen knytt til AIDS


Kva heiter dei i Zambia

Kort tekst om typiske namn i Zambia

åpne

Fargeleggings- oppgåver

Fargeleggingsoppgåver av afrikanske dyr og planter

åpne

Apejakta

Brettspel som kan printast ut.

åpne

Rim og rytme!

Regler frå Zambia. Engelsk

åpne

Leik i Zambia

Leiker frå Zambia

åpne

Landkryssord

I dette virvaret av bokstavar kan du finne 32 land. Du må leite både loddrett og vassrett.

åpne

Snakk med Chintu!

Chintu snakkar nyanja. Skal du seie ”hei” til Chintu, seier du mwauka bwanji. Vil du lære fleire ord og utrykk?

åpne

Dyrekryssord

Kryssord for de minstre

åpne

Afrikakart - frå punkt til punkt

Kjenner du forma på Afrika? Følg tala og teikn kartet sjølv.

åpne

Labyrint

Chintu finn ikkje vegen heim - kan du hjelpe han?

åpne

Masker

I Afrika finst det eit utal masker som blir brukte i tradisjonelle ritual og dansar. Her er oppskrifta.

åpne

Eventyr fra Zambia (bokmål og nynorsk)

To eventyr fra Zambia. Kan også lastes ned ett og ett.

åpne

Matretter fra Zambia

Oppskrifter på populære og typiske zambiske matretter. Kan også skrives ut en og en.

åpne

Finn forskjellar

Her kan du fylle ut det du veit, og gjerne lage nye kategoriar sjølv!

åpne

Zambias nasjonalsang

åpne